Rekisteriselosta ja tietosuoja

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Pakkalan Antennihuolto H. Hämäläinen Oy
Ylästöntie 35, 01510 Vantaa 
Y-tunnus 1073634-5

Rekisterin nimi
Antennihuolto H. Hämäläinen Oy asiakasrekisteri.  

Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhde. 

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteritietoja voidaan käyttää Antennihuolto H. Hämäläinen Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.
 
Markkinointi voi koskea myös rekisterinpitäjän kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää Antennihuolto H. Hämäläisen asiakkaista ja sen palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja: Asiakkaan perustiedot, kuten yritys, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastunnus tai –tunnukset, laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot, asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet, asiakkaan tarpeen kohteet, eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot ja rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot.

Rekisteritietojen tietolähde
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraa:n rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella.   
Tietojen luovutus
Antennihuolto H. Hämäläinen voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Rekisterinpitäjä voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus
Koko rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Millaisia evästeitä antennihamalainen.fi -sivustolla käytetään ja miksi? 

antennihamalainen.fi-sivustolla on käytössä kahdenlaisia evästeitä:

1.) Istuntokohtaiset toimintoevästeet sivustolla liikkumiseen ja eri toimintojen käyttämiseen. Evästeiden tarkoitus on turvata sivuston virheetön toimivuus.
2.) Analyyttiset evästeet sivuston käyttötottumusten seuraamiseen ja mahdollisten vikojen ennakointiin. Analyyttisten evästeiden avulla kootun tilastotiedon perusteella kehitämme sivustoa kävijää palvelemmaksi. Näitä evästeitä tarvitaan myös ennakoimaan käytön yhteydessä mahdollisesti ilmeneviä vikoja.
Analyyttiset evästeet eivät mahdollista henkilökohtaiseta tunnistamistasi, mutta ne jäävät tietokoneeseen pidemmäksi ajaksi käyttötottumustesi seuraamiseksi ja havaitsemaan, kun vierailet sivustolla uudelleen. Emme välitä evästeiden perusteella kerättyä tietoa organisaatiomme ulkopuolisille osapuolille. Evästeitä käytetään ainoastaan sivustomme käyttön kehittämiseen liittyviin tarpeisiin.
Päivitetty 22.04.2018
Call Now ButtonSoita nyt!